dimecres, 29 de maig de 2013

Gentilicios

Los gentilicios son adjetivos que determinan el lugar de origen de las personas o cosas. 

Como adjetivos, tienen género (masculino o femenino) y número (singular o plural).

En general los gentilicios se derivan del nombre actual del lugar pero en algunos casos se utiliza el nombre antiguo.
Hay algunas ciudades que tienen más de un gentilicio. En los juegos utilizaremos el más corriente en masculino singular.

La formación del gentilicio a partir del nombre del lugar (topónimo) presenta muchos casos tanto regulares como irregulares.
Los casos regulares más comunes se forman añadiendo al nombre del lugar los sufijos -ano, -és, -ense, -eño, -ino, etc...


dilluns, 27 de maig de 2013

Enrique Colón: campió juvenil d'escacs


ÀREES RARES

PISCINA RARA
Heus aquí aquesta singular piscina trapezoidal. L'aigua l'han portada del llac Victòria.
Calcula la seva superfície, si saps que fa 12 metres d'amplada. Bon ull i bona quadrícula.On para, el llac Victòria?
Quin riu hi neix, al llac Victòria?


PATI ESTRANY
Aquest pati tan estrany fa de llargada 0,5 hm i 6 m. Els nens i nenes quan hi juguen a futbol volen tots la porteria de l'esquerra. Quants metres quadrats fa de superfície? 


JARDINS SINGULARS
El jardí verd fluix és ple de papallones; a cada metre quadrat n'hi ha 275. En canvi pel jardí verd fort s'hi passeja l'abella Maia.

Calcula l'àrea del jardí de l'abella Maia.
Calcula la superfície total dels dos jardins.
Quantes papallones hi ha al jardí verd fluix?


dimecres, 22 de maig de 2013

PREPAREM EL PRÒXIM CONTROL DE CIUTADANIA

UNITAT NÚM. 7: Una societat democràtica (II)
1. Vocabulari: constitució - cambra legislativa - diputat - escó - parlament (activitat núm. 7).
2. La Constitució espanyola de 1978 i el dret a l'autogovern.
3. L'Estatut d'autonomia.
4. La Generalitat:
    4.1. Parlament
    4.2. Presidència
    4.3. Consell Executiu
5. El Parlament de Catalunya:
    5.1. Qui el forma.
    5.2. A qui representa.
    5.3. Òrgans que té.
    5.4. Cada quan es renova.
    5.5. Funcions (5).
    5.6. On té la seu oficial.
6. Activitats núm. 3 i 4.

dilluns, 6 de maig de 2013

PREPAREM EL PRÒXIM CONTROL DE CIUTADANIA

UNITAT NÚM. 5: ESTIMADA ESCOLA
1. Valors: laboriositat i perseverança.
2. Drets humans: articles núm. 10, 11, 12 i 13 (amb el vocabulari corresponent).
3. La comunitat educativa (I-II):
    3.1. Qui la forma.
    3.2. El consell escolar.
    3.3. La companyonia.
4. Els tres documents bàsics d'una escola.
5. Vocabulari del ciutadà: assemblea, laboriós, tribunal, tutor, companyonia, Estat.