dimecres, 30 d’abril de 2014

LANG LANG

Llegeix atentament aquesta entrevista feta al gran pianista Lang Lang. El diari La Vanguardia va publicar-la el dilluns 7 de maig de 2012 a la secció anomenada La Contra.
Lang Lang va néixer a la Xina i és mundialment conegut. En l'actualitat té 29 anys.


S'acaba de despertar: què vol escoltar?
Jo tinc dues maneres de despertar-me: hi ha dies que em vaig reactivant a poc a poc...

Posi-hi música, a aquests moments.
Mahler. La Primera de Mahler.

Per què?
Perquè Mahler construeix espais dins del cervell on la seva música crea un lloc nou i sublim cada vegada que l'escoltes...

Magnífic.
... I ets allà, admirat de tant d'esplendor, sentint aquell espai i, de sobte, l'espai també és temps. Temps nou... El futur! El futur és allà, esperant... Esperant-te...

I per als altres despertars?
Obro els ulls i salto del llit, com un atleta després d'un rècord olímpic. I llavors ja no em cal escoltar res.

Es posa a treballar... Quina peça tria, avui, per estirar els dits?
Avui, Chopin: els Études. Optimisme i exigència per començar.

Bé, suposem que ja fa hores que assaja intensament: amb què es relaxa?
Surto a passejar, sol i aire, tot i que si plou també és fantàstic. I potser m'emporto els auriculars per escoltar hip-hop. O res.

S'estima més passejar sol?
També és relaxant xerrar.

Amb qui? Amb la seva nòvia?
Val més amb la meva mare. Parlar de tot i de res: d'on anirem de vacances quan acabem els concerts programats, o què plantarem al jardí. M'agrada xerrar-hi, perquè la música també és parlar entre generacions.

Què es diuen, entre generacions?
Les partitures poden ser les mateixes, però l'emoció és diferent cada vegada que l'interpretes. El pop, en canvi, pensa que l'emoció és la novetat, i per això de vegades es repeteix. En canvi, la música clàssica busca l'emoció en el vell repertori. Si l'interpretes bé, sempre diu alguna cosa nova.

Com s'arriba a interpretar així?
Amb prou voluntat per vèncer la naturalesa des de petit. T'has de vèncer.

(...)

Ja ha explicat el molt que li deu a una altra obra d'art: Tom i Jerry.
Els adoro. Quan tenia només 21 mesos, Tom i Jerry, interpretant la Rapsòdia Hongaresa ja em feien tocar més de pressa...

Vostè va arribar a trencar els pedals en una rebequeria infantil.
Estava enfadat per l'actuació que havia fet en un concurs. I encara no sabia que no pots fer res sense emocions, però tampoc si et deixes portar per les emocions: interpretar és ser conscient d'aquest equilibri.

Vostè creu que qualsevol nen pot arribar a ser excepcional?
Tot ésser humà està cridat a ser únic. Molts hem pogut aconseguir alguna cosa perquè algú va creure en nosaltres abans que ell mateix. Aquest és el gran perill, avui...

Quin?
Estem deixant que els nens creguin que les coses passen, no els ensenyem que han de fer que passin. Per això avui la majoria no decideixen el seu destí. Han d'aprendre que si deixes que la vida passi sense voler, no et passarà el que vols.

Creus que no els eduquem la voluntat?
Deixem que malgastin hores i hores davant la pantalla de l'ordinador o de la televisió sense prendre decisions. I això no és viure la vida: així vius la vida d'altres. El màxim que aconsegueixes veient tanta tele és ser una xifra als índexs d'audiència.

Lluís Amiguet
La Vanguardia


COMPRENSIÓ LANGTORA

Marca la resposta correcta.

 • Lang Lang té dues maneres de despertar-se.
a) Es reactiva a poc a poc i després escolta música.
b) A vegades escolta música i d'altres corre com un atleta.
c) Una manera de despertar-se és saltar del llit i l'altra tocar música de Chopin.
d) A vegades es desperta a poc a poc i d'altres ho fa ben de pressa.

 • Quin tipus de música sol escoltar alguns matins?
a) No li cal escoltar-ne cap.
b) Els Études de Chopin.
c) La simfonia número 1 de Mahler.
d) Hip-hop.

 • Què creus que pot significar "sublim"?
a) Interessant.
b) D'una gran bellesa.
c) Espaiós, molt ample.
d) Nou.

 • Què provoca la música de Mahler, segons Lang Lang?
a) Construeix espais dins el cor, i aquest espai es converteix en temps.
b) Et fa entendre que el futur s'inicia en el cervell.
c) Fa que l'espai que es crea en el cervell es torni temps nou.
d) Fa que tingui més agilitat en els dits.

 • Com es relaxa?
a) Li agrada caminar tranquil·lament i també parlar.
b) Es relaxa prenent el sol i l'aire.
c) Li encanta mullar-se sota la pluja.
d) Sempre es relaxa escoltant música amb els auriculars.

 • Què vol dir l'expressió parlar de tot i de res?
a) Parlar d'on aniran de vacances i de les flors del jardí.
b) Parlar de tots els concerts programats al llarg de l'any.
c) Xerrar i, de tant en tant, callar.
d) Enraonar de moltes coses pel plaer de parlar.

 • Què comporta començar el dia amb uns "estudis" de Chopin?
a) Fer una bona gimnàstica de dits.
b) Agafar entusiame i alhora rigor.
c) Estirar els dits perquè les peces són difícils.
d) Agafar confiança i serenitat.

 • Quina acció és la clau per a arribar a tocar el piano com Lang Lang?
a) Interpretar cada matí els Études de Chopin.
b) Deixar-se portar per les emocions des de petit.
c) Tenir molta voluntat des d'infant.
d) Ser optimista i prendre decisions.

 • Quina d'aquestes coses NO pot ser un "repertori"?
a) Un repertori d'obres musicals.
b) Un repertori d'obres de teatre.
c) Un repertori d'acudits.
d) Un repertori de pluges.

 • Què afirma el pianista sobre les emocions?
a) Cal emocionar-se però no deixar-se arrossegar per les emocions.
b) Les emocions fan crear coses noves.
c) La música clássica i el pop busquen les emocions en el vell repertori.
d) Les emocions velles són necessàries.

 • Quina d'aquestes idees NO ha expressat Lang Lang?
a) No hem de deixar que els nens pensin que les coses passen.
b) Qualsevol persona és irrepetible.
c) Les persones que aconsegueixen alguna cosa és perquè elles mateixes han cregut en les seves possibilitats.
d) Quan era petit li agradava Tom i Jerry.
  
 • Què en pensa, dels nens i adults que miren tant la televisió?
a) Pensa que viuen una vida relaxada.
b) Creu que sabran prendre bones decisions.
c) Creu que arriben a convertir-se només en números.
d) Suposa que aprendran a ajudar els altres perquè veuen i viuen les seves vides.


Ara escriu la resposta que creguis oportuna.
 • Escriu una malifeta que s'explica en aquesta entrevista.
 • Quin en va ser el motiu? 
 • Quina reflexió en fa?
 • Al llarg d'aquesta entrevista surten tres obres musicals. Escriu-les.
 • A quina secció del diari La Vanguardia pertany aquest text?
 • Quina frase de les que ha dit Lang Lang utilitzaries com a titular de l'entrevista? (Pensa que la frase no pot ser massa llarga.)

Escolta, atentament, com Lang Lang toca aquesta Rapsòdia Hongaresa de Franz Liszt.


SÒLIDS PLATÒNICS

A tots els nois i noies enamorats de la geometria primaveral.

L'icosaedre és un poliedre format per vint cares.
L'icosaedre regular és un icosaedre en què les cares són triangles equilàters.ACTIVITATS PLATÒNIQUES
 • Construeix amb cartolina un icosaedre regular d'aresta 4 cm.
 • Calcula l'àrea total d'aquest icosaedre.


 • Fixa't en un vèrtex qualsevol. (Activitat fàcil: només cal mirar.)
 • Quantes arestes s'hi ajunten? ....................
 • Quantes cares hi arriben? .........................
 • Són polígons regulars, les seves cares?


 • Fixa't ara en un altre vèrtex i fes les mateixes comprovacions anteriors.
 • Quantes arestes s'hi ajunten? ....................
 • Quantes cares hi arriben? .........................
 • Són polígons regulars, les seves cares?

És interessant, oi? (No cal que contestis. La resposta és platònica: "estimant les coses belles, s'arriba a la bellesa". Interessant, oi?)

Quan passa això amb tots els vèrtex del poliedre, diem que es tracta d'un sòlid platònic.

 • Quins altres noms reben els sòlids platònics?

Oh, quina cosa més meravellosament platònica. Si t'enamores de l'icosaedre, serà un amor platònic.


 • A continuació, llegeix aquest poema inspirat en la mitologia grega.
ELS ELEMENTS I ELS POLIEDRES REGULARS


Els tetraedres formen el foc,
que és viu i ho devora tot.

Ple d'octaedres és l'aire,
que té ales i és cantaire.

A la terra arrelen els cubs,
de roca i de troncs gruixuts.

Els icosaedres omplen l'aigua
de peixos argentats i verdes algues.

I el dodecaedre pentagonal
guarda el món del caos i del mal.

 • Anota tots els sòlids platònics que surten en el poema.
 • Què signifiquen els mots "argentat" i "caos"?

TEOREMA DE EULER
El gran matemàtic Euler va deduir aquesta fórmula per als poliedres convexos, és a dir, per als poliedres que tu estudies:

c + v = a + 2

c = número de cares del poliedre
v = número de vèrtex del poliedre
a = arestes del poliedre
I el 2 és el 2. Com Odisseu i Penèlope, com Romeu i Julieta..., com Tom i Jerry!


 • Comprova la fórmula anterior amb l'icosaedre que acabes de fer.

diumenge, 27 d’abril de 2014

PROBLEMES AMB SOLUCIONS 6è

1. Un atleta de Kènia ha fet la marató en 2 h 3 min i 23 s. Quants segons en total ha trigat a recórrer la marató?

1 hora = 60 minuts
2 x 60 = 120 minuts són 2 hores

1 minut = 60 segons
120 x 60 = 7.200 segons són 2 hores

3 x 60 = 180 segons són 3 minuts

7.200 + 180 + 23 = 7.403 segons ha trigat en total


2. L'angle desigual d'un triangle isòsceles mesura 74º. Quants graus mesuren els altres dos angles?

Els angles d'un triangle mesuren 180º
180 - 74 = 106º mesuren els dos angles junts

Com que el triangle és isòsceles, els dos angles que busquem són iguals.
106 : 2 = 53º mesura cada angle


3. Quantes hectàrees mesura un terreny rectangular que té un perímetre de 650 metres i un amplada de 125 metres?

2 x 125 = 250 m mesura la suma de les dues amplades
650 - 250 = 400 m mesura la suma de les dues llargades
400 : 2 = 200 m mesura la llargada d'aquest terreny rectangular.

Àrea rectangle = llargada x amplada
A = 200 x 125 = 25.000 metres quadrats

1 ha = 10.000 metres quadrats
25.000 : 10.000 = 2,5 hectàrees fa l'àrea d'aquest terreny rectangular


4. Calcula l'àrea de la superfície ombrejada en centímetres quadrats.

Costat del quadrat = 5 cm
Àrea quadrat = costat x costat
A = 5 x 5 = 25 centímetres quadrats fa la superfície del quadrat.

Diàmetre del cercle = 5 cm
5 : 2 = 2,5 cm fa el radi

Àrea del cercle = pi x radi al quadrat
À = 3,14 x 2,5 x 2,5 = 3,14 x 6,25 = 19,6250 centímetres quadrats fa el cercle

Àrea ombrejada = Àrea quadrat - Àrea cercle
À = 25 - 19,6250 = 5,3750 centímetres quadrats fa la superfície ombrejada


PROBLEMES D'ENTRENAMENT
1. Una pel·lícula té una durada de 3 h 10 min. Quants minuts dura en total?

2. Els dos angles iguals d'un triangle isòsceles mesuren 34º cadascun. Quants graus mesura l'angle desigual?

3. Quantes hectàrees mesura un terreny rectangular que té una llargada de 300 metres i un perímetre d'un quilòmetre?

4. Calcula l'àrea de la superfície ombrejada en centímetres quadrats.

diumenge, 20 d’abril de 2014

El nostre bloc també ha ressucitat!


Nois i noies del cicle superior, després d’uns dies sense poder accedir al nostre bloc: ja el tornem a tenir actiu.

Hem tinguts uns problemes (tranquils, no eren pas de matemàtiques), però ja els hem pogut solucionar.

Tornem a deixar-vos el vídeo de com fer la rosa-cub de plàstica (aquest cop l’original de youtube). Tot i així, sabem que sou molt competents i l’haureu trobat a la xarxa per poder fer la feina ben feta.


Que tingueu una bona pasqua de resurrecció.

Fins dimarts!dimecres, 9 d’abril de 2014

Setmana Santa (5è)


Nois i noies de cinquè: passeu unes bones vacances de Setmana Santa!

Sabeu què celebrem? I com ho celebrem?

Ompliu el següent quadre com a deures i, en tornar d'aquestes breus vacances, ho corregirem.


Què i com ho celebrem els cristians?
Diumenge de ramsDijous SantDivendres SantDissabte SantDiumenge de Ressurrecció
dilluns, 7 d’abril de 2014

DOS MURILLOS I ALGUNES COMES

Per als alumnes de sisè,
bons enamorats de l'art del segle d'or espanyol
i coneixedors de les taquetes de carbó de les comes.


QUADRE 1 • Subratlla les frases següents que siguin correctes.


Aquest quadre es titula Sagrada Familia del Pajarito.
Aquest quadre es titula La Sagrada Familia y el perrito.


La llum que il·lumina l'infant Jesús ve de la dreta.
La llum que il·lumina l'infant Jesús ve de l'esquerra.


No hi ha elements divins o celestials.
A la pintura descobrim elements divins i celestials.


Darrere sant Josep es veu un banc de fuster.
Darrere sant Josep no hi ha cap banc de fuster.


Al costat de Maria hi ha un cove amb fruita.
Al costat de Maria hi ha un cove amb roba.


Mides del quadre: 140 x 180 cm
Mides del quadre: 144 x 188 cm


QUADRE 2

 • Busca informació sobre aquest quadre i respon les següents qüestions:
Títol de l'obra: (En té dos.)


A quin museu es troba?


Quins elements acompanyen el nen?


Mides del quadre expressades en metres.COMES ARTÍSTIQUES

Posa les comes que calgui en aquestes frases tan artístiques.

 • Murillo pintor sevillà és un dels artistes més cèlebres del segle XVII.
 • Quan Cervantes va escriure el Quixot Murillo encara no havia nascut.
 • El quadre La rendició de Breda també anomenat Les llances va ser pintat per Diego Velázquez.
 • Velázquez va pintar: Las Meninas La rendició de Breda La farga de Vulcà...
 • Les obres dels escultors de "El siglo de Oro" escolpides amb fusta i policromades eren realistes.
 • Els temes religiosos eren els preferits dels artistes del Barroc espanyol però també van pintar natures mortes retrats i escenes costumistes.


APRENEM VOCABULARI


Què és un banc de fuster? (Explica-ho.)


I una farga?


Què entenem per "escenes costumistes"?

CRUCIFIXIÓ DE JESÚSdiumenge, 6 d’abril de 2014

CINQUENA SETMANA DE QUARESMA

"Jo sóc la resurrecció i la vida."
Jn 11,25a

Senyor, crec que tu ets la resurrecció i la vida. Tu pots sanejar la mort i la corrupció que hi ha dins meu. Això sí, et cal la col·laboració de la meva fe. Cal que jo estigui disposat a obrir el sepulcre, malgrat la fortor.

Com Marta i Maria, acompanya Jesús fins al teu sepulcre interior, fins aquell racó on encara no s'ha fet la llum. Imagina Jesús commogut al teu costat, i valora la possibilitat d'obrir la llosa.


dimarts, 1 d’abril de 2014

COMPETÈNCIA BÀSICA MATEMÀTICA

A l'Álex Álvarez, buscador de proves matemàtiques,
i a tots els nois i noies de sisè que volen ser competents.


Si ets un noi o una noia matemàticament competent, ho pots comprovar tot seguit.