dijous, 16 de febrer de 2017

FESTA DEL CLIMOGRAMA

Aquest és un treball dedicat a tots els alumnes de 5è
que ja saben fer gràfics de doble entrada i altres embolics divertits.
Que comenci la festa!

CLIMOGRAMA

Fes el climograma de Sant Vicenç dels Horts a partir de les dades que et donem. Recorda que les dades han estat recollides al llarg de 30 anys. Déu n'hi do, el temps que és això!Interpreta el climograma.
 • Quins són els dos mesos amb més pluges?
 • I quin ha estat el mes menys plujós de l'any?
 • Quants litres per metre quadrat van caure entre els mesos de gener i febrer? (Fixa't que 10 mm equivalen a 10 litres per metre quadrat.)
 • Quins dos mesos registren les temperatures més altes?
 • I quin mes registra la temperatura més baixa?
 • Quants graus de diferència hi ha entre el mes de febrer i el de novembre?


CIENTÍFIC


Completa aquestes frases sobre el científic Celsius. Evidentment, cal que cerquis informació.


 • Anders Celsius va néixer l'any ...................... a ....................... (país).  Era el segle .............
 • Quan va morir tenia .................................... anys.
 • El 1736 va participar en una expedició a .................................... per tal de mesurar un arc de ................................. terrestre.
 • En aquesta expedició va poder confirmar la teoria de ................................. de què la Terra tenia menor radi als ..................... .
 • L'any 1742 va proposar l'escala .............................. de temperatures, coneguda més tard amb el nom d'escala ........................... .


Ara fes-li una foto, si us plau. Sí, al senyor Celsius, és clar. (Volem dir que col·loquis aquí un retrat seu.)

Aconsegueix la seva signatura autògrafa. No val la de Messi ni la de Cristiano Ronaldo.

JEROGLÍFICS

Resol aquests quatre jeroglífics. No són ni fàcils ni difícils. Són difàcils!